Surf Snowdonia - Bringing the WaveGarden surf lagoon to the UK.
Home-wmm-banner

SURF SNOWDONIA – SURFING, GLAMPING & ADVENTURE

Syrffio Eryri – Syrffio,
Glampio ac Antur i bawb

Welcome to the Surf Snowdonia Adventure Parc: a world-first inland surf lagoon and the UK’s most compelling outdoor adventure holiday destination for you, your friends and the whole family to enjoy.

 

Our awesome 300-metre surf lagoon is the main deal, but there’s loads of other stuff to try out when you visit – from adrenalin thrills and spills on our Crash & Splash lagoon to bodyboarding and giant SUP as well as kiddies’ soft play.

Croeso i Barc Antur ‘Surf Snowdonia’: y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd, a’r lle gorau yn y DU ar gyfer gwyliau awyr agored anturiaethol i chi, eich ffrindiau a’r teulu gyfan i fwynhau.

Ein lagŵn syrffio unigryw yw’r atyniad mwyaf poblogaidd – sy’n 300 metr o hyd! Yn ogystal a hyn, mae ein parc yn gartref i nifer o atyniadau eraill hefyd – megis y lagŵn ‘crash a sblash’ lle y gellid eich gwefreiddio, i gorff-fyrddio a’r SUP enfawr! Mae cyfleusterau gwych yma hefyd i blant bach – ac mae’r lle chwarae yn gyfle iddynt fynd i fyd bach eu hynain!

Why not book in for a short break or surfing weekend and learn to surf with our friendly surf school? We offer lessons and structured courses for all ages and abilities.

 

Our top notch restaurant and bar showcase the best in local produce and will keep the troops well fed, and there’s great value onsite B&B glamping accommodation from just £25 per person per night.

 

If you’re looking for a fantastic activity holiday or a great family day out, then you’ve come to the right place. You’ll find us in Snowdonia, North Wales, at the heart of the UK’s outdoor adventure scene. There are so many things to do right here on our doorstep!

Pam nag arbedwch lle yma am seibiant byr neu am benwythnos llawn hwyl? ‘Rydym yn cynnig gwersi a chyrsiau syrffio o’r safon uchaf yn ein ysgol syrffiosydd ar gael i bawb beth bynnag eu hoed neu’i gallu!

Mae ein bwyty a’n bar yn arddangos ac yn gwerthu’r gorau o gynnyrch lleol, ac yn cefnogi gwerthwyr yr ardal yn frwd. Mae ein parc hefyd yn gartref i gyfleusterau ‘glampio’ gwely a brecwast rhagorol – ac yn fargen – dim ond £25 y person bob nos!
Os yr ydych yn chwilio am wyliau antur neu am ddiwrnod allan i’r teulu oll, ‘Surf Snowdonia’ yw’r lle! Gallwch ddod o hyd i ni yng nghanol ysblander Eryri yng Ngogledd Cymru – un o’r llefydd mwyaf delfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau awyr agored. Ac wrth gwrs mae llawer mwy o bethau i’w gwneud yma – a hynny ar garreg ein drws!

OPENING 11th MARCH 2017

BE THE FIRST TO GET ALL THE LATEST NEWS & OFFERS BY SIGNING UP FOR THE SURF SNOWDONIA NEWSLETTER Simply enter your name, email and hit “Sign up”